Které tvrzení o následující rovnováze je pravdivé

3014