Zpronevěra se odlišuje od podvodu na základě

6958