Jádro odeslat zprávu do uživatelského prostoru

914