Seznam povolených omezení rychlosti vzplanutí

2631